Milieuschade

Foto 5 50kV oliedruk kabelMilieuschade is verbonden met risicoaansprakelijkheid voor de houder van de gevaarlijke stof. Dit maakt schade beperkende maatregelen voor betrokkenen zo belangrijk. Eerst het onderzoek doen naar aansprakelijkheid van derden en de mogelijkheid van regres, komt de risicodrager of zijn verzekeraar later duur te staan.
Het bereiken van een schadestop in nauw overleg met overheden; verzekeraars, en gedupeerde, is een eerste vereiste.

Een voorbeeld:
Een aannemer gaat bomen rooien. Bij het voorsteken is echter niet ontdekt dat een van de olieleidingen van de 50 kV oliedruk kabel van Liander, tussen de wortels zit. Bij het tillen van de stobbe wordt daardoor de olieleiding beschadigd. Door de uitstromende olie ontstaat er milieuschade. Om de schade zo beperkt mogelijk te houden wordt de gemeente hierover geïnformeerd en wordt een milieudeskundige ingeschakeld voor de grondsanering. Pas nadat de leiding is hersteld kan VDB onderzoek gaan doen naar de aansprakelijkheid.