Kabel- en Leidingschade

Foto 1  electra kabel HazerswoudeIn een land waar de infrastructuur van gas, water, licht, televisie en telecom ondergronds ligt, levert ieder graafactiviteit grote risico’s op.

Het onderzoek naar materiele schade aan kabel of leiding vraagt specialistische kennis. Er wordt onderzoek gedaan naar werkmethodieken van aannemers GWW, maar ook naar hersteltechnieken.

Een voorbeeld:
Tijdens het aanbrengen van stalen stijlen t.b.v een geluidsscherm wordt er een glasvezelkabel beschadigd. De schade wordt gemeld bij de netbeheerder. De aannemer wordt aansprakelijk gesteld en de herstelkosten worden gedeclareerd bij de aannemer.

De verzekering van de aannemer wil nu de juiste oorzaak van de schade weten om te kunnen beoordelen of de aansprakelijkstelling terecht is. Natuurlijk wil men ook weten wat de herstelkosten zijn.
VDB doet onderzoek naar toedracht/oorzaak van de schade; en naar de omvang. Uitgezocht wordt of er voldaan is aan de verplichtingen conform de WION; wat er desondanks mis ging en wie waarvoor verantwoordelijk was.